Navigacija

Glavni meni

03
Uto, Lis
0 Novih vijesti

Jelenje se može pohvaliti brojnim projektima i novim perspektivama

Općina Jelenje svakim danom sve više napreduje...

Općinska uprava
Tipografija

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća sinoć zaključeno obilježavanje Dana Općine i blagdana sv. Mihovila

Za mene i sve vas koji volite naše Jelenje 25 godina postojanja Opći­ne Jelenje predstavlja zna­čajnu obljetnicu, kao i go­dinu u kojoj smo već zapo­čeli provedbu mnogih pro­jekata. Prije svega tu mis­lim na novu školu u Draži­cama, kao i na obnovu zdravstvene stanice. Prvi put u povijesti naše Općine povukli smo novce iz EU fondova, a velike kapitalne projekte zasigurno ne bi mogli sami pokrenuti bez kvalitetne suradnje s na­dležnim institucijama. Op­ćina Jelenje je u ovoj godini za komunalne radove po­vukla više od 2,7 milijuna kuna iz EU i HR fondova. Početkom godine proširili smo broj besplatnih zdrav­stvenih pregleda za sve sumještane, a prema po­vramim informacijama ne­koliko je života takvim pregledima spašeno, kazao je načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja na sveča­noj sjednici Općinskog vi­jeća održanoj u sklopu pro­slave blagdana sv. Mihovila i Dana Općine. Dodao je kako su nove investicije po­digle i općinski proračun.


- Od planiranih 16 mili­juna kuna, novim rebalan­som podigli smo prihode za dodatnih dva milijuna kuna. Od ove godine pos­lovna zona Astra nije više zapušten kompleks, već ra­di i donosi dobrobit i zapo­slenima i nama kao komuni. Od našeg Halilića pa sve do Martinovog sela, našeg eko sela, kao i u preostalih 16 naselja nastojimo udah­nuti nove životne impulse i otvoriti nove perspektive. Ponosni smo na grobničko podrijetlo i baštinu, jedna­ko tako i svjesni svih poten­cijala kojima raspolažemo, kazao je Marčelja.Na sve­čanoj sjednici prikazan je i film o projektima i progra­mima realiziranim u protekloj godini, u kojemu je is­taknuto kako je u suradnji s PGŽ-om dobivena građe­vinska dozvola za novu školu u Dražicama. Upravo je u tijeku procedura za raspisivanje natječaja za iz­vođača radova. Otvoreno je i novo dječje igralište u Velim Dražicama, kod škole u Jelenju izgrađen novi nogo­stup, asfaltirana cesta i po­boljšana sigurnost djece. Obnovljeno je mlinsko kolo  u Gašparovom mlinu i kip mlikarice u Dražicama. Unutar postojećeg groblja u Jelenju proširen je kapa­citet ukopa za idućih neko­liko godina. Nakon više od 15 godina započela je sana­cija divljeg odlagališta Du­bina, a postavljenje su i ka­mere za nadzor područja. Poboljšana su socijalna prava i zdravstvena zaštita, uvedeno je i veće sufinan­ciranje za boravak dugog djeteta, a besplatno za tre­će i svako naredno dijete u DV-u Grobnički tići.

Luka Zaharija: U fokusu razvoj i napredak Općine Jelenje i njenih mještana
Predsjednik Općinskog vijeća Luka Zaharija otvorio je ovogodišnju svečanu sjednicu te svim mještanima čestitao Dan Općine Jelenje i Dan sv. Mihovila.
– Od prošle svečane sjednice do danas je odrađeno sedam sjednica Općinskog vijeća. Najvažnije odluke koje je Vijeće donijelo su izglasavanje Proračuna za 2018. godinu i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jelenje uz niz ostalih odluka vrlo važnih za razvoj i funkcioniranje Općine Jelenje. Vladajuća većina u Vijeću je stabilna i potrebne odluke donose se sukladno dogovoru – kazao je Zaharija u ispunjenom Domu kulture Dražice, dodajući kako je vladajućoj poziciji u fokusu razvoj i napredak Općine Jelenje i njenih mještana. Nastojat ćemo realizirati započete projekte i pokrenuti nove. Podupirat ćemo rad Udruga koje djeluju u našoj Općini i razvijati dobrosusjedske odnose s općinama i gradovima u našem okruženju a posebno s Primorsko-goranskom županijom, zaključio je Zaharija.

Na sjednici su dodijeljena i javna priznanja za us­pjehe u prethodnoj godini. Nagrada za životno djelo pripala je posthumno Ruži­ci Huskić, zbog iznimnog literarnog izričaja. Počasni građanin Općine Jelenje postao je Dino Škamo, va­trogasac velikog srca, dok je godišnju nagradu za naj­bolji kolektiv dobio ŠRK Rječina. Najbolji pojedinac je Adriano Baćac, a najbo­lja srednjoškolka Lea Rac. Učenica generacije OŠ Jelenje-Dražice je Ce­lestina Juretić, ujedno i dobitnica nagrade za najbo­ljeg osnovnoškolca. Najbo­lju okućnicu ove godine imaju Brigita i Bruno Rožić, kao i obitelj Ban, oboje iz Podhuma.Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.