Navigacija

Glavni meni

03
Uto, Lis
0 Novih vijesti

Prvim ovogodišnjim rebalansom općinski proračun povećan za 2 milijuna kuna

Do kraja godine planirani prihod nešto je veći od 17 milijuna kuna

Općinska uprava
Tipografija

Nove investicije povećale proračun Općine Jelenje

Sredinom rujna održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. godinu u kojemu se uravnotežuju prihodi i rashodi. Prema riječima načelnika Roberta Marčelje prvi rebalans je bio nužan zbog suficita, odnosno ostvarenim viškom prihoda, jer je naša lokalna samouprava dobila donacije Primorsko-goranske županije u iznosu od 389 tisuća kuna vezanih uz obnovu zdravstvene stanice u Dražicama, kao i donacije za izgradnju novog dječjeg igrališta u Velim Dražicama u iznosu od 210 tisuća kuna.

– Od Primorsko-goranske županije, s kojom smo uspostavili odličnu suradnju, očekujemo i veću ili manju financijsku pomoć u nizu drugih projekata. Jedan od kapitalnih projekata je i Energetska obnova zdravstvene stanice. Kako u izvornom planu ta sredstva nisu bila planirana, iste treba planirati i to kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani – kazao je Marčelja, dodajući kako je proračun Općine Jelenje ovim rebalansom povećan za 2 milijuna te je do kraja godine planirani prihod nešto veći od 17 milijuna kuna.


Druge značajne investicije vezane su uz izgradnju tri nove ceste u Dražicama, Jelenju i Podhumu (prilaz za reciklažno dvorište) ukupne vrijednosti gotovo 475 tisuća kuna. Zbog postavljanja novih stupova javne rasvjete povećao se i iznos od 30 tisuća kuna. Kapitalni projekti svakako su uvršteni u projekcije za iduću godinu. To su ujedno i najznačajnije izmjene, iako su se izvršile odgovarajuće izmjene i na nekim drugim pozicijama gdje se realizacijom za prvih osam mjeseci uvidjelo da će se do kraja godina ostvariti nešto veći rashodi u odnosu na prvobitno planirane.

– Kao što vam je poznato najvažniji investicijski projekt u naredne tri godine je dogradnja osnovne škole u Dražicama, čija će se realizacija ostvariti u suradnji s Primorsko-goranskom županijom koja u sufinanciranju tog projekta sudjeluje sa 60%, a Općina Jelenje sa 40%. - kazao je Marčelja okupljenim vijećnicima obrazlažući prve izmjene i dopune proračuna.


Također, Općinski vijećnici većinom su glasova podržali izvršenje Proračuna za prvih šest mjeseci, odnosno polugodišnji izvještaj. Prihodi i primici Proračuna ostvareni su u visini 6.412.978 kuna, što iznosi 40% plana, a rashodi i izdaci u istome razdoblju iznose 5.842.104 kuna, što je 37% plana. Iz navedenoga proizlazi da je u razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine Općina Jelenje ostvarila višak prihoda u iznosu 570.874 kuna što s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.908.426 kuna čini višak prihoda poslovanja raspoloživog u sljedećem razdoblju u iznosu od 2.479.300 kuna. U odnosu na ostvarenja u istom razdoblju prošle godine prihodi i primici su porasli za 10%, a rashodi i izdaci za 28%.

– Ovdje želim ukazati na činjenicu da smo u prvom polugodištu prošle godine imali Odluku o privremenom financiranju Općine Jelenje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, kao i na činjenicu da je Općinu Jelenje u tom razdoblju vodio Povjerenik Vlade Republike Hrvatske s ograničenim ovlastima vezano za trošenje proračunskih sredstava. Zbog navedenih činjenica usporedba rashodnih stavki na većini pozicija za ova dva razdoblja je u stvari neusporediva – zaključio je Marčelja.


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.