Navigacija

Glavni meni

04
Sub, Velj
0 Novih vijesti

Najava: 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje

Općinska uprava
Tipografija

Članovi Općinskog vijeća održati će 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jelenje u utorak, 18. rujna  2018. godine s početkom u 18 sati u prostoru Vijećnice Općine Jelenje u Dražicama.

Mještani Općine Jelenje i ostala zainteresirana javnost, ako žele, mogu nazočiti sjednici Općinskog vijeća. Prijave se primaju do 18. rujna do 12 sati. Kontakt: 051 / 208 - 080.

Uz aktualni sat na rasporedu je 18 točaka dnevnog reda. Najvažnija točka dnevnog reda zasigurno je prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. godinu u kojemu se uravnotežuju prihodi i rashodi. Prema informacijama iz Općinske uprave rebalans se u velikom djelu izrađuje zbog donacija Primorsko-goranske županije u iznosu od 389 tisuća kuna vezanih uz obnovu zdravstvene stanice u Dražicama, kao i donacija za izgradnju novog dječjeg igrališta u Velim Dražicama u iznosu od 210 tisuća kuna. Druge značajne investicije vezane su uz izgradnju tri nove ceste u Dražicama, Jelenju i Podhumu – prilaz za reciklažno dvorište ukupne vrijednosti gotovo 475 tisuća kuna. Zbog postavljanja novih stupova javne rasvjete povećava se i iznos od 30 tisuća kuna. Kako u izvornom planu, krajem prošle godine, ta sredstva nisu bila planirana ovlašteni predlagatelj proračuna Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje uputio je Općinskom vijeću izmjene i dopune Proračuna. Na rasporedu je i donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja, kao i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine Jelenje u privatnom dječjem vrtiću „Grobnički tići“ i drugim vrtićima s područja drugih jedinica lokalne samouprave.

DNEVNI RED

Aktualni sat

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za razdoblje od 01.1. do 30.6.2018. godine
  izvjestiteljica Vesna Bruketa, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje tijekom 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – prijedlog općinskog načelnika
 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine  Jelenje u 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine  Jelenje za 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji  Općine  Jelenje za 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa  utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. godinu
  predlagatelj općinski načelnik izvjestiteljica Vesna Bruketa, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
 9. Donošenje odluke o visini nagrada za java priznanja
  predlagatelj općinski načelnik
 10. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja u kategoriji:
  10. 1. Nagrada pojedincu za životno djelo
  10. 2. Nagrada pojedincu za uspjehe u prethodnoj godini
  10. 3. Nagrada kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje
  10. 4. Proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje
  10. 5. Nagrada za najuređeniju okućnicu
  10. 6. Nagrada najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje- Dražice
  10. 7. Nagrada najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje
 11. Donošenje Odluko o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
  predlagatelj općinski načelnik – izvjestiteljica pročelnica JUO-a
 12. a) Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i  obrazovanja u općini Jelenje
  izvjestiteljica Vanda Radetić Tomić u ime Kluba nezavisnih vijećnika
  b) Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece rane i predškolske dobi s područja Općine Jelenjeu privatnom dječjem vrtiću „Grobnički tići“ i drugim vrtićima s područja drugih jedinica lokalne samouprave
  prijedlog vijećnika: Roberta Maršanića, Luke Zaharija, Marinka Linića i Ivana Radetića
 13. Prijedlog Zaključka Kluba nezavisnih vijećnika predlagateljica Vanda Radetić Tomić u ime Kluba nezavisnih vijećnika
 14. Donošenje Odluke o prvim Izmjenama i dopunama Mreže dječjih vrtića na području Općine Jelenje
  prijedlog općinskog načelnika
 15. Donošenje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Jelenje
  prijedlog općinskog načelnika
 16. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Jelenje
 17. Informacija o poslovanju Komunalnog društva Jelen d.o.o. – izvjestitelj Marinko Linić predsjednik Nadzornog odbora
 18. Prijedlozi mještana

Dokumentaciju i materijale moguće je preuzeti na: https://arhiva.jelenje.hr/dokumenti/opcinsko-vijece-opcine-jelenje/sjednice-vijeca/pozivi-i-materijali-sa-sjednice


Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.