Navigacija

Glavni meni

03
Uto, Lis
0 Novih vijesti

Folder 2021-11-16 - 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje

U privitku dostavljamo poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 16.11.2021. s početkom u 18;00 sati u Domu kulture u Dražicama. Materijali su vijećnicima dostavljeni 11.11.2021.

Toggle Naziv Datum
pdf Zapisnik sa 3. sjednice Odbora za prostorno planiranje i uređenje.pdf ( 357 KB )
pdf Zapisnik sa 3. sjednice Odbora za financije.pdf ( 101 KB )
pdf Zapisnik s 3 sjednice Općinskog vijeća Općine Jelenje održane 14.9.2021..pdf ( 386 KB )
pdf T-15-2 Suglasnost Županijski cesta.pdf ( 1.16 MB )
pdf T-15-1 Nova trasa.pdf ( 173 KB )
pdf T-15 Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o registru nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje.pdf ( 137 KB )
pdf T-14-1 Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada za 2020, TZ Jelenje.pdf ( 218 KB )
pdf T-13-12 Zapisnik sa Skupština Društva KD Jelen, 6.11.2020..pdf ( 163 KB )
pdf T-13-11 Zapisnik sa sjednice NO KD Jelen, 05.11.2020..pdf ( 223 KB )
pdf T-13-10 Prijedlog nagodbe , Ružica Gregov 17.11.2020..pdf ( 105 KB )
pdf T-13-9 Presuda Ružica Gregov, 01.09. 2020., Pravomoćna.pdf ( 563 KB )
pdf T-13-8 ODGOVO_1.PDF ( 149 KB )
pdf T-13-7 Nagodbeni prijedlog P-570-2016, Ružica Gregov (1).pdf ( 105 KB )
pdf T-13-6 Dopis, Ružica Gregov nagodba 28.listopad 2020..PDF ( 153 KB )
pdf T-13-5 Presuda Ružica Gregov, 01.02.2019., Nepravomoćna.pdf ( 195 KB )
pdf T-13-4 Dopis, Ružica Gregov nagodba 24.studeni 2020..pdf ( 108 KB )
spreadsheet T-13-3 KD JELEN GFI-POD 2020.xls ( 673 KB )
pdf T-13-2 ObrazacPD_92029937131_01012020-31122020 (1).pdf ( 285 KB )
pdf T-13-1 Financijski izvještaj 2020, KD Jelen (1).pdf ( 120 KB )
pdf T-13 Zaključak o Usvajanju izvjesća o poslovanju KD Jelen d.o.o. za 2020. godinu - finale.pdf ( 138 KB )
pdf T-12 Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022. godinu.pdf ( 178 KB )
pdf T-12 - Savjetovanje - izvješće - komunalni bod.pdf ( 430 KB )
pdf T-11 Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Jelenje.pdf ( 128 KB )
pdf T11 - Savjetovanje - Izvješće - komunalna naknada.pdf ( 430 KB )
pdf T-10 Donošenje Odluka o visini paušalnog poreza na krevete za iznajmljivače za 2022..pdf ( 117 KB )
pdf T-9 Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezvisnik vijećnika 2022.pdf ( 155 KB )
pdf T-8-2 Obrazloženje načelnika uz Druge izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu.pdf ( 201 KB )
pdf T-8-1 Obrazloženje uz Druge izmjene i dopune Proračuna za 2021.g.pdf ( 502 KB )
pdf T-8 Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje z 2021. godinu.pdf ( 749 KB )
pdf T-7- I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021..pdf ( 189 KB )
pdf T-6 Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2021..pdf ( 161 KB )
pdf T-5 Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje u 2021..pdf ( 174 KB )
pdf T-4 Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021..pdf ( 142 KB )
pdf T-3 Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021..pdf ( 195 KB )
pdf T-2 Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekatai uređenja komunale infrastrukture u 2021..pdf ( 193 KB )
pdf T-1 Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021..pdf ( 211 KB )
pdf T-0-1- Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća 16.11.2021..pdf ( 182 KB )
archive Svi materijali - 4 sjednica OV (za računala).zip ( 8.26 MB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.