Navigacija

Glavni meni

10
Sub, Pro
0 Novih vijesti

Folder 2021-09-14 - 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje

U privitku dostavljamo poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana 14.9.2021. s početkom u 18;00 sati u Domu kulture u Dražicama. Materijali su vijećnicima dostavljeni 09.09.2021.

Toggle Naziv Datum
archive 0 Sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje 14 09 2021 svi materijali (za računala) novo ( 67.97 MB )
pdf Odbor za prostorno planiranje - JOŠKO BUNETA - OKUĆNICA.pdf ( 155 KB )
pdf Odbor za prostorno planiranje - GORANKA ŠKARON - OKUĆNICA.pdf ( 350 KB )
pdf Odbor za prostorno planiranje - DINKA KUKULJAN - OKUĆNICA.pdf ( 716 KB )
archive 0 - Sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje 14.09.2021 - svi materijali (za računala).zip
pdf Pročišćen tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća rujan 2021 ( 821 KB )
pdf Odbor za strateški razvoj i EU-Zapisnik 1.9.2021..pdf ( 149 KB )
pdf Odbor za statutarno-pravna pitanja Zapisnik 08.9.2021..pdf ( 94 KB )
pdf Odbor za prostorno i urbanističko uređenje... Zapisnik od 1.9.2021..pdf ( 695 KB )
pdf Odbor za proračun i financije Zapisnik s 2. sjednica - 06.09.2021. .pdf ( 100 KB )
pdf Odbor za kulturu, odgoj... Zapisnik 06.9.2021..pdf ( 132 KB )
pdf Odbor za izbor i imenovanje-Zapisnik od 3.9.2021..pdf ( 152 KB )
pdf Statut-pročišćeni tekst 2021..pdf ( 557 KB )
pdf Zapisnik s 2 sjednice Općinskog vijeća Općine Jelenje održane 29.6.2021..pdf ( 574 KB )
pdf T-19 Prijedlog OV Ivoslava Bana o Izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjedniku.....pdf ( 111 KB )
pdf T-18-1 Prijedlog očitovanja statusa komunalne infrastrukture na k č 7107 KO Jelenje ( 212 KB )
pdf T-18 Prijedlog Odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste u Martinovom selu oznake NC -252 kao komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi.pdf ( 207 KB )
pdf T-17-4 izvadak iz Zemljišnih knjiga-Općina Jelenje.pdf ( 51 KB )
pdf T-17-3 izvadak iz Zemljišnih knjiga.pdf ( 49 KB )
pdf T-17-2 prikaz k.č..pdf ( 647 KB )
pdf T-17-1 Zamolba za zamjenom nekretnine k.č. 772 KO Dražice.pdf ( 170 KB )
pdf T-17 Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina u Molnarima dio k.č. 4261 za k.č. 771 KO Dražice.pdf ( 207 KB )
pdf T-16 Odluka o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezvisnik vijećnika 2021.pdf ( 409 KB )
pdf T-15 Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća.pdf ( 276 KB )
pdf T-14-1 Program zaštite divljači.pdf ( 47.88 MB )
pdf T-14 Prijedlog donošenju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području općine Jelenje.pdf ( 265 KB )
pdf T-13 Odluka o izradi strateške procjene za akumulaciju Kukuljani.pdf ( 325 KB )
pdf T-12 Odluka o pokretanju zahtjeva za izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije.pdf ( 597 KB )
pdf T-11 Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje.pdf ( 256 KB )
pdf T-10 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu Projekta Rekonstrukcija i prenamjena prostora u Jelenju u prostor za potrebe udruga i mladih.pdf ( 204 KB )
pdf T-9 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu Projekta Rekonstrukcija Kulturnog doma za mlade u Podkilavcu.pdf ( 203 KB )
pdf T-8-1 Groblje Jelenje, opis i prikaz projekta.pdf ( 7.38 MB )
pdf T-7 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijavu Projekta gradnje Dječjeg igrališta Lukeži.pdf ( 202 KB )
pdf T-6 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu Projekta Proširenje i opremanje dječjeg vrtića u Podhumu.pdf ( 207 KB )
pdf T-5 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu Općine Jelenje na javni poziv za neposredno sufinaciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.pdf ( 207 KB )
pdf T-4.2. Dopuna Registra NC-grafički prikaz.pdf ( 1.28 MB )
pdf T-4.1. Dopuna Registra NC-grafički prikaz.pdf ( 580 KB )
pdf T-4 Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o registru nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje.pdf ( 334 KB )
spreadsheet T-3-2 Dodatak uz bilješke - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala (1).xlsx ( 17 KB )
pdf T-3-1 Bilješke uz polugodišnje izvršenje Proračuna Općine Jelenje za 2021..pdf ( 1.22 MB )
pdf T-3 Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2021..pdf ( 613 KB )
pdf T-2-1 Zaključak o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje od 01.1. do 30.6. 2021..pdf ( 263 KB )
pdf T-2 Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2021..pdf ( 527 KB )
pdf T-1 Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelenje u 2021..pdf ( 329 KB )
pdf T-0-1- Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća 14.9.2021..pdf ( 458 KB )
Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.